Дейност

ПОЛИКЛИНИЧНА ДЕЙНОСТ:

 • Изследване на зрителна острота
 • Предписване оптична корекция за очила и контактни лещи
 • Авторефрактометрия
 • Скиаскопия
 • Индиректна и директна офталмоскопия
 • Биомикроскопия
 • Тонометрия-измерване на очно налягане/Маклаков и Голдман/
 • Оглед с триогледална леща-Голдман
 • Отстраняване чуждо тяло от конюнктива и роговица
 • Сондиране и промивка на сл.пътища
 • Диагностика и лечение на болни с глаукома
 • Лечение на съдови и възпалителни очни заболявания
 • Профилактика и лечение на синдрома на сухо око
 • Медицински Свидетелства и документи за ТЕЛК
 • Профилактични Очни Прегледи

 

БОЛНИЧНА ДЕЙНОСТ:

 • Хирургично лечение на катаракта по най-утвърдените и усъвършенствани световни методи(Факоемулсификация)
 • Хирургично лечение на глаукома по стандартни и иновативни методики(Пенетрирараща и непенетрираща хирургия)
 • Хирургично лечение на неопластични(доброкачествени и злокачествени)образувания
 • Лазерно лечение
 • Пълни изследвания за пациенти с глаукома или съмнение за глаукома
 • Консервативно лечение на възпалителни и съдови очни заболявания
 • Флуоресцеинова ангиография
 • Мултифокално ЕРГ