Кой е Д-р Яни Здравков?

През 2004г. той завършва медицина в Медицински университет – София с отличие. Специализира офталмология в УМБАЛ ”Александровска” ЕАД от 2005 до 2009г., когато придобива и специалност по очни болести. След проведен конкурс през 2011г. е назначен като лекар – ординатор в Клиника по очни болести на УМБАЛ ”Александровска” ЕАД, а от 2013г. е и преподавател към Катедра офталмология на МУ – София, първоначално като асистент, а от 2018г. и като главен асистент. Също през 2018г. след успешно защитена дисертация на тема „Изследване и анализ на хороидната дебелина чрез SD-OCT” му е присъдена образователна и научна степен „доктор”. Д-р Здравков има над 20 публикации в български и чужди научни списания, както и повече от 40 участия в научни конгреси. Специализирал е в престижни клиники в Италия, Словения и Чехия.
Професионалния интерес на Д-р Здравков е насочен към възпалителните и съдови заболявания на окото, глаукома и „сухо” око. С натрупания през годините богат хирургичен опит Д-р Здравков е един от водещите хирурзи на Клиниката по очни болести на УМБАЛ ”Александровска” ЕАД занимавайки с проблемите както на предния, така и на задния сегмент на окото.